Bike safety takes center stage on NASCAR Foundation tour